Přeskočit navigaci

Laboratorní služby

Nabízíme chemické a mikrobiologické rozbory vody. Rozbory půdy, hnojiv, sedimentů, rostlin, osiv. Metabolické testy, rozbory krmiv, mléka a dalších zemědělských produktů. Zpracujeme žádosti o odpadovém hospodářství, vypouštění odpadních vod.

Obchodní činnost

Zaměřili jsme se na prodej konzervačních přípravků pro silážování a silážní plachty. Dodáváme čistící a dezinfekční prostředky pro dojírny, potravinářské a zpracovatelské provozy.

Poradenství

V poradenstvi se zaměrujeme na tyto oblasti: půda, kontrolní stanoviště plodin, osivo, hnojivo, krmivo, kvalita produkce, mlékárenský servis, odpadové hospodářství, odpadní, povrchovou, bazénovou a pitnou vodu.

Živné půdy

Připravujeme živné půdy pro mikrobiologickou diagnostiku ve formě "gelu" vhodné k okamžitému použití. Příklad živných půd: GTK agar, Masopeptonový agar, Endův agar, Sladinový agar, Kovaczovo činidlo

Jogurty

Pro výrobu jogurtů používáme neodstředěné, nehomogenizované plnotučné mléko, k zahuštění pak sušené odstředěné mléko, dále pak vlastní jogurtovou kulturu, což je pečlivě vybraná směs bakterií mléčného kvašení.

Novinky

Zavedeny nové metody, jež byly úspěšně akreditovány. Pro zákazníky je připraveno na našich www stránkách pod záložkou: laboratoř - osvědčení  nové akreditační osvědčení.

AGRO-LA s.r.o.

Firma Agro-la, spol. s r.o. byla založena v roce 1992 jako přímý pokračovatel činnosti Zemědělské oblastní laboratoře, která zde působila od roku 1976. Hlavním zaměřením zůstala orientace na laboratorní činnost pro zemědělství, potravinářství a životní prostředí.

Nově byl zaveden program přípravy a distribuce živných půd pro mikrobiologii, mikrobiologické rozbory a příprava specielních mlékárenských kultur. V návaznosti na tuto činnost byla v roce 1993 zahájena výroba jogurtů, která se stala díky jedinečné kvalitě produktů jednou z nejdůležitějších činností firmy.

Novinky

Nové akreditační osvědčení

Zavedeny nové metody, jež byly úspěšně akreditovány. Pro zákazníky je připraveno na našich www stránkách pod záložkou: laboratoř - osvědčení  nové akreditační osvědčení.

Konzervace kukuřic 2013 (22.08.2013)

Krátký text týkající se kukuřic konzervace kukuřic a konzervačních přípravků.

více »

Dezinfekce studní (06.06.2013)

Základní informace jak studny (popřípadě vrty) dezinfikovat a jak ověřit čistotu a nezávadnost vody.

více »
klasa

Klasa

V roce 2006 dostaly naše jogurty ocenění "Klasa".

Chutná hezky Jihočesky

V roce 2007 jsme obdrželi ocenění "Chutná hezky Jihočesky".