Přeskočit navigaci

Laboratorní služby

Nabízíme chemické a mikrobiologické rozbory vody. Rozbory půdy, hnojiv, sedimentů, rostlin, osiv. Metabolické testy, rozbory krmiv, mléka a dalších zemědělských produktů. Zpracujeme žádosti o odpadovém hospodářství, vypouštění odpadních vod.

Obchodní činnost

Zaměřili jsme se na prodej konzervačních přípravků pro silážování a silážní plachty. Dodáváme čistící a dezinfekční prostředky pro dojírny, potravinářské a zpracovatelské provozy.

Poradenství

V poradenstvi se zaměrujeme na tyto oblasti: půda, kontrolní stanoviště plodin, osivo, hnojivo, krmivo, kvalita produkce, mlékárenský servis, odpadové hospodářství, odpadní, povrchovou, bazénovou a pitnou vodu.

Živné půdy

Připravujeme živné půdy pro mikrobiologickou diagnostiku ve formě "gelu" vhodné k okamžitému použití. Příklad živných půd: GTK agar, Masopeptonový agar, Endův agar, Sladinový agar, Kovaczovo činidlo

Jogurty

Pro výrobu jogurtů používáme neodstředěné, nehomogenizované plnotučné mléko, k zahuštění pak sušené odstředěné mléko, dále pak vlastní jogurtovou kulturu, což je pečlivě vybraná směs bakterií mléčného kvašení.

Novinky

Pro zákazníky zajistíme diagnostiku  háďátka bramborového (Globodera rostochiensis)      a háďátka nažloutlého (globodera pallida).

AGRO-LA s.r.o.

Firma Agro-la, spol. s r.o. byla založena v roce 1992 jako přímý pokračovatel činnosti Zemědělské oblastní laboratoře, která zde působila od roku 1976. Hlavním zaměřením zůstala orientace na laboratorní činnost pro zemědělství, potravinářství a životní prostředí.

Nově byl zaveden program přípravy a distribuce živných půd pro mikrobiologii, mikrobiologické rozbory a příprava specielních mlékárenských kultur. V návaznosti na tuto činnost byla v roce 1993 zahájena výroba jogurtů, která se stala díky jedinečné kvalitě produktů jednou z nejdůležitějších činností firmy.

Novinky

Stanovení háďátka bramborového a nažloutlého (17.01.2015)

Pro zákazníky zajistíme diagnostiku  háďátka bramborového (Globodera rostochiensis)      a háďátka nažloutlého (globodera pallida).

více »

Nové akreditační osvědčení

Zavedeny nové metody, jež byly úspěšně akreditovány. Pro zákazníky je připraveno na našich www stránkách pod záložkou: laboratoř - osvědčení  nové akreditační osvědčení.

Konzervace kukuřic 2013 (22.08.2013)

Krátký text týkající se kukuřic konzervace kukuřic a konzervačních přípravků.

více »
klasa

Klasa

V roce 2006 dostaly naše jogurty ocenění "Klasa".

Chutná hezky Jihočesky

V roce 2007 jsme obdrželi ocenění "Chutná hezky Jihočesky".