Stanovení háďátka bramborového a nažloutlého

Přidáno 13. 05. 2015

Splnili jsme legislativní a technické požadavky

Byly splněny veškeré legislativní a technické požadavky a naše laboratoř je pověřena výkonem odborné činnosti referenční labaratoře pro diagnostiku háďátka bramborového (Globodera rostochiensis) a háďátka nažloutlého (globodera pallida).

zpět na novinky »