Agronomické služby

Sledování výživného a zdravotního stavu polních plodin na kontrolních stanovištích

 Vyhodnocení momentálního obsahu minerálního dusíku v půděZpracování "Programu používání statkových hnojiv - rozvozného plánu" 

 Zpracování havarijních plánů skladů a úložišť statkových a organických hnojiv

Načasování vhodného termínu sklizně pícnin dle aktuální sušinyVyhodnocení obsahu základních živin v půdě, návrh účinného hnojení.