Vyhodnocení momentálního obsahu minerálního dusíku v půdě

  • Doporučujeme minimálně jednou před vegetací a optimálně před každou aplikací dusíkatých hnojiv provést rozbor na momentální obsah minerálního dusíkuv půdě.
  • Na základě tohoto rozboru můžete upravit dávku hnojiva přesně dle potřeby pro daný pozemek, a to ve většině případů směrem dolů.
  • Díky rozboru za "pás stovek" můžete ušetřit destitisíce.