Zpracování "Programu používání statkových hnojiv - rozvozného plánu"

Na základě Vašeho zadání, zpracujeme "Program používání statkových hnojiv - rozvozný plán". Pro zemědělce, hospodařící v ezranitelných oblastech, je to povinný dokument. Pokud jej zemědělec nemá zpracován, vystavuje se citelným pokutám od kontrolních orgánů a rizkuje zkrácení základních dotací. 

.