Ostatní služby

Agenda v odpadovém hospodářství

Zpracování žádostí a plánů odpadového hospodářství dle zákona o odpadech.Zpracování havarijních plánů

Zpracování havarijních plánů pro pohonné hmoty, oleje, pesticidy, akumulátory atd.Služby pro provozovatele bioplynových stanic

Vyhodnocení kvality materiálů, monitoring biologických procesů, havarijní plány.